A dégi Festetics-kastély Magyarország egyetlen látogatható klasszicista kastélya Fejér megyében. A kastélyt az ország legnagyobb angolparkja veszi körül.

A kastély 1810 és 1815 között Festetics Antal császári és királyi kamarás megbízásából épült, aki a tervezéssel az általa már korábban is foglalkoztatott neves építészt, a magyar klasszicista építészet kiemelkedő képviselőjét, Pollack Mihályt bízta meg. A kastély több rendhagyó építészeti megoldás jegyeit viseli magán, például az ovális díszterem nem az épület központi részén, hanem egyik sarkában található, valamint a kastély főbejáratához sem lépcsősor, hanem kavicsos rámpa vezet.

A kastélyt a magyarországi szabadkőművesség titkos központjaként emlegetik, mivel több mint egy évszázadon át a kastély falai között őrizték a hazai szabadkőművesek titkos levéltárát, s az építtető, Festetics Antal maga is szabadkőműves volt.

Az 1920-as években Festetics Sándor átalakíttatta, korszerűsítette a kastélyt, ekkor született a belső terek ma látható, a klasszicizmus formavilágát követő dekorációja. A Festetics család 1944-ben elhagyta a kastélyt, amelyben hamarosan német hadikórház működött. Az 1945-ös államosítás után 1996-ig gyermekotthon működött. Az épület eredeti berendezését nem ismerjük, mivel azt a második világháború végén, illetve után elpusztították, valamint eltulajdonították.

Az elmúlt években a kutatók a termek egyszínű festékrétegei alatt színvonalas klasszicizáló díszítőfestésekre bukkantak, ezek egy része ma megtekinthető.

A kastély, a parktó és a kert a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága a Környezetenergetikai Operatív Program pályázata keretében bruttó közel 250 millió forint értékű, 100%-ban támogatott vissza nem térítendő forrást nyert el 2012-ben. 2014 szeptemberében a Forster Központ rekonstrukciós projektjének I. üteme, a Közép-Európában egyedülálló, másfél kilométer hosszú tó leglátványosabb része, a kastéllyal szemközti tószakasz megújítása lezárult. A történeti kert felújítása során tizenegy gyalogoshíd épült újjá az eredeti formájában, és több mint három kilométer sétaút újult meg. Az első ütemben rendezték a tó és a kastély közötti területeket, újjáépült a tó legnagyobb szigetére átvezető faszerkezetű gyalogoshíd, ezen kívül elbontották a park összképét zavaró vasbeton fürdőmedencéket és sportpályákat is.

2017-ben a Vörös veréb című film egyes jeleneteit a Festetics-kastélyban forgatták.

A kastély felújítása a Nemzeti Kastélyprogram keretében

Ennek a nem mindennapi helyszínnek a hasznosítását teszi lehetővé az a fejlesztés, amely a GINOP-7.1.1.-15-2015-00006 projekt keretében 1,5 milliárd forint Európai Uniós forrásból újul meg, amelyet Magyarország Kormánya további 1 228 155 716 forintos hazai támogatással egészített ki. 2018. április 3-án 15 órakor került sor a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében az alapkő letételi ünnepségre.

A dégi Festetics-kastély infrastrukturális fejlesztésének elemei:

  • A projekt keretében a következő fejlesztési és rekonstrukciós elemek valósulnak meg:
  • a kastély homlokzatának helyreállítása, lábazatának szigetelése, csatlakozó támfalainak újjáépítése, tetőfedés teljes cseréje,
  • a kastély alagsorában annak részleges helyreállítása után vizesblokk kerül kialakításra, itt kap helyet az új gépészet, és az elektromos hálózat központja is,
  • a kastély földszintjén tematikus kiállítások, a korabeli szalont idéző kávézó, valamint ajándékbolt és rendezvénytér kap helyet,
  • felújításra kerül a Hollandi-ház és környezete
  • parkoló és beléptető rendszer kerül kiépítésre
  • az épületegyüttes jelentős közműfejlesztésen esik át, a beruházás keretében kiépül az új víz-, gáz- és csatornabekötés, emellett megvalósul az elektromos rendszer korszerűsítése

A kastélypark területén bemutatásra kerül a kis gótizáló szivattyúház, megújul a rózsakert, elkészül az antik forrás gépészeti rendszere, és újra csobog majd a víz az oroszlánfejes vízköpőből. Használhatóvá válik a hajdani teniszpálya is annak érdekében, hogy a park – felelevenítve a Festetics család sportszeretetét – nosztalgia sportversenyek, valamint csapatépítő tréningek helyszíne lehessen

A kastély kiállítótermei „A klasszikus műveltség és a szabadkőművesség kastélya Dégen” című kiállításnak adnak majd otthont.

A kiállítási koncepció a családhoz és a kastélyhoz köthető tartalmakra épül: a földszinti kiállítás keretében megelevenedik a Festetics család története,mindennapi élete, hobbijai, szórakozásai, sportolási szokásai, mindez interaktív módon, 21. századi technikai eszközök bevonásával.A felső szinten megtekinthető kiállítás célja pedig az, hogy hitelesen, történeti dokumentumok és levéltári kutatások alapján, ugyanakkor szintén modern kiállítástervezési technika segítségével bemutassa a szabadkőművesség eszmeiségét, valamint nemzetközi és hazai vonatkozásait.

A kastély felújítási munkálatok miatt jelenleg nem látogatható. Magyarország legnagyobb angolparkja, a Szerpetin-tórendszer, a sírdomb körüli tó, valamint a tavakon átvezető gyalogoshidak azonban a felújítás ideje alatt is zavartalanul látogathatóak.

Leírása

Szabadon álló, egyemeletes, alagsoros, U-alaprajzú épület. 3+5+5+5+3 osztású főhomlokzatának közepén – a középrizalitból kinyúló – 6, posztamensről induló dór oszlop által tartott portikusz húzódik. A megemelt lábazat és az alagsor miatt feljáró vezet a portikuszhoz. A főhomlokzat két szélén erősen előrelépő sarokrizalitok találhatóak, középső tengelyükben lunettaablak nyílik. A homlokzat szakaszai egyszerű, puritán kiképzést kaptak. Az ablakok egyenes záródásúak és keretelés nélküliek. A hátsó, udvari homlokzat (a szárnyak nélkül) 4+3+4 tengelyes, a hátranyúló szárnyak négyes osztásúak. A középrizalit középső szakaszán két pilléren és két dór fejezetű oszlopon nyugvó, timpanonos kocsialáhajtó van. Az oldalhomlokzatok 3+(6+1) illetve (1+6)+3 nyílásritmusúak, a szárnyak végei egytengelyesek, felettük lunettás díszítéssel. A lunettában fej, körülötte napsugarakkal. Az épület sarkai, alagsori részei, a portikusz és a kocsialáhajtó mind sávozott díszítésűek.

Belseje egytraktusos elrendezésű. A kastély udvari oldalán folyosó fut végig. A kastély egyik legszebb terme a kerti (fő) homlokzat bal oldali rizalitja mögött elhelyezkedő ovális alaprajzú, félköríves fülkékkel bővített díszterem.

Kastélypark

Magyarország egyik legnagyobb szabású angolkertje a dégi kastélypark, amelyet három patak találkozásánál, enyhe lankán alakították ki. A tájképi kert létrehozásának pontos időpontját nem ismert, viszont a Hasznos Mulatságok folyóirat már 1817-ben úgy írt a parkról, mint ami “nagyságára, s ritkaságára nézve fellül múlja” a kismartoni, pápai, tatai, csákvári kerteket. Halastava a leghosszabb a hazai parkok tavai között. A tó zsiliprendszere rekonstrukció alatt áll. Az 1700-as évek végén Festetics Antal által építtetett kastély parkjában mesterségesen kialakított tó, a Park-tó vizét a Bozót-patak táplálja.  Az 1920-as években, a kastély korszerűsítése kapcsán épült a rózsakert a teniszpályával, klasszicizáló lugassal és egy egyedülálló, barokkos hímzésmintát idéző, kavicsból és carrarai márványdarabokból kirakott parterrel, utóbbi ma már nem látható. Napjaikban is megtekinthető a szintén ebből az időből való a gótizáló szivattyúház és a romszerű “antik forrás” is.

A hollandi ház

A kastélyt övező park tavának szigetén álló, hollandi ház nevű különleges épületet 1891-ben, egy korábbi épület helyén emelték Festetics Pál idején. Hangsúlyosabb része az emeletes főrész, erre merőleges a földszintes szárny. Az emeletes részt kétfelől magas, tört íves oromzat fogja közre. A vörös téglás, németalföldi stílusban épült ház igazi kuriózum hazánkban. Földszintes része tehénistállóként szolgált, emeletes részében pedig a tüdőbeteg Festetics Andorné számára berendezett lakosztály kapott helyet, mivel az istálló ammóniatartalmú levegőjét és a frissen fejt tejet gyógyító hatásúnak tartották. A szigetet eredetileg dróton áthúzható csónakon lehetett csak megközelíteni a kastély felől, ma egy fahídon átsétálva közelíthető meg. (Wikipédia)